ร.ร.ท้ายหาด ร่วมแข่งขันกรีฑรานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนท้ายหาดจัดนิทรรศการเปิดบ้านท้ายหาด "สานฝันสู่อาชีพ" ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

คณะครูศึกษาดูงาน ScQA/ ร.ร.เศรษฐกิจพอเพียง/ห้องสมุดมีชีวิต และทัศนศึกษาจังหวัดน่าน
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จ.พิษณุโลก วันที ๙- ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒


ข่าวใหม่ :
++ รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
++ สอบ O-NET ม. ๓ วันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
++ร่วมงานกรีฑรานักเรียนจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
++ งานนิทรรศการเปิดบ้านท้ายหาด วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
++ คณะครูศึกษาดูงาน และทัศนศึกษา วันที่ ๙-๑๒ มกราคม ๒๕๖๒
++ สอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๖๑ วันที่ ๖- ๘ มกราคม ๒๕๖๒
++
ชมวิดิทัศน์กิจกรรมโรงเรียนท้ายหาดย้อนหลัง 
: ข่าวที่ผ่านมา :
++ งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
++ งานประเมินครูวิทยฐานะเชี่ยว ชาญ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
++  เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
++
: ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดย สมศ. :
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ รอบแรก ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ รอบ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙  ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ รอบ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทร.034763423
แฟกซ์.034763360 thaihaad@gmail.com
Copyright 2010 @ by Mr.satit Junnoi Thaihaad School Samutsongkhram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นางวิไล ออกกิจวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาด

 

 

 

 

   update ๒๕/๐๑/๒๕๖๒
: บริการผ่านเครือข่าย
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ฐานข้อมูลการเรียนการสอน
บริการห้องสมุด e-library
e-office สพฐ. 
e-office สพม.๑๐
ท้ายหาดสาร ออนไลน์
จดหมายข่าวท้ายหาดออนไลน์
เว็บบอร์ด : แก้ไข
:โครงการของโรงเรียน
โครงการ DILT
โครงการจัดการศึกษาทางเลือก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สวนพฤกษศาสตร์
บริการ  : e-mail
hotmail   yahoo
gmail      chaiyo
: หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ      เดลินิวส
คมชัดลึก  ข่าวสด
มติชน      สยามรัฐ
Bangkok Post
the nation
: เว็บไซต์น่าสนใจ
ชำระภาษีผ่านเว็บไซต
ดูหนัง - ฟังเพลง
คนไทยดอทคอม
คลังสื่อการเรียนรู้
อุตุนิยมวิทยา
ราคาน้ำมันวันนี้
กองทุนเงินกู้ กยศ.
: ผลงงานนักเรียน
ออกแบบผลิตภัณฑ์
๑โรงเรียน๑ผลิตภัณฑ
สื่อเรียน com-online
วาดภาพ ระบายสี
หนังสือ e-book
 : ผลงานครู
ข้อสอบออนไลน์ ท.ด./ TV คร
สื่อการเรียน ง31101 อ.สถิตย์
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย อ.สถิตย์
พันธุ์ไม้ป่าชายเลน อ.วรรณี
การประดิษฐ์หิ่งห้อย อ.ยุวรีย์
ถั่วงอกมือถือมะพร้าว อ.สุชีพ
สื่อการสอน/งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
: เก็บมาฝาก
  ผลสอบ O-Net รายบุคคล
 เรียน prodesk top
เรียน paint
เรียน Dream waver
ture ปลูกปัญญา
กู้เงิน กยศ.เกียรติประวัติโรงเรียนท้ายหาด
รางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ปี๒๕๕๙ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีระดับประเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีระดับประเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รางวัลเหรียณทองแดงระดับชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์ ปี๒๕๖๐
รางวัลชนะเลิศตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รางวัลชมเชย ตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประเมินเพื่อรับรองเป็นโรงเรียนในฝัน
ปีการศึกษา ๒๕๔๖
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PCR Information Technology
: แหล่งเรียนรู้
: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรงศึกษาธิการ
สพม.10
สพป..สมุทรสงคราม
โครงการโรงเรียนในฯฝัน
เว็บไซต์สิ้นค้า otop
: รอบรั้วท้ายหาด
ร.ร.ศรัทธาสมุทร
ร.ร.ถาวรานุกูล
ร.ร.อัมพวันวิทยาลัย
ร.ร.สกลวิสุทธิ์
ร.ร.เมธีชุณหวัณฯ
ร.ร.วัดบางกะพ้อม
ร.ร.วัดแก้วอำนวยวิทย์
ร.ร.เทพสุวรรณฯ
ร.ร.ดรุณานุกูล
ร.ร.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ร.อนุบาล ส.ส.
ร.ร.วัดดอนมะโนรา
ร.ร.วัดบางนางลี่ใหญ่
ร.ร.วัดโคกเกตุ