ตัวแทนการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯระดับภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนท้ายหาดเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จัดโดย สโมสรไลออนส์สมุทรสงคราม   เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ หอประชุมโรงเรียนท้ายหาด เมื่อวันที ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑


ข่าวใหม่ :
++ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
++ งานกีฬาสี "ท้ายหาดเกมส์ 2018" วันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
++ สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
++
++
ชมวิดิทัศน์กิจกรรมโรงเรียนท้ายหาดย้อนหลัง 
: ข่าวที่ผ่านมา :
++ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
++ วันพบผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
++  เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
++
: ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดย สมศ. :
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ รอบแรก ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ รอบ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙  ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ รอบ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา


ขอขอบคุณผู้ให้บริการฝากเว็บไซต์โรงเรียนท้ายหาด


โรงเรียนท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทร.034763423
แฟกซ์.034763360 thaihaad@gmail.com
Copyright 2010 @ by Mr.satit Junnoi Thaihaad School Samutsongkhram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR Information Technology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นางวิไล ออกกิจวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาด

 

 

 

 

   update ๒๑/๐๘/๒๕๖๑
: บริการผ่านเครือข่าย
Thaihaad e-learing
ฐานข้อมูลการเรียนการสอน
บริการห้องสมุด e-library
e-office สพฐ. 
e-office สพม.๑๐
ท้ายหาดสาร ออนไลน์
จดหมายข่าวท้ายหาดออนไลน์
เว็บบอร์ด : แก้ไข
:โครงการของโรงเรียน
โครงการ DILT
โครงการจัดการศึกษาทางเลือก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สวนพฤกษศาสตร์
บริการ  : e-mail
hotmail   yahoo
gmail      chaiyo
: หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ      เดลินิวส
คมชัดลึก  ข่าวสด
มติชน      สยามรัฐ
Bangkok Post
the nation
: เว็บไซต์น่าสนใจ
ชำระภาษีผ่านเว็บไซต
ดูหนัง - ฟังเพลง
คนไทยดอทคอม
คลังสื่อการเรียนรู้
อุตุนิยมวิทยา
ราคาน้ำมันวันนี้
กองทุนเงินกู้ กยศ.
: ผลงงานนักเรียน
ออกแบบผลิตภัณฑ์
๑โรงเรียน๑ผลิตภัณฑ
สื่อเรียน com-online
วาดภาพ ระบายสี
หนังสือ e-book
 : ผลงานครู
ข้อสอบออนไลน์ ท.ด./ TV คร
สื่อการเรียน ง31101 อ.สถิตย์
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย อ.สถิตย์
พันธุ์ไม้ป่าชายเลน อ.วรรณี
การประดิษฐ์หิ่งห้อย อ.ยุวรีย์
ถั่วงอกมือถือมะพร้าว อ.สุชีพ
สื่อการสอน/งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
: เก็บมาฝาก
  ผลสอบ O-Net รายบุคคล
 เรียน prodesk top
เรียน paint
เรียน Dream waver
ture ปลูกปัญญา
กู้เงิน กยศ.รางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ปี๒๕๕๙ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีระดับประเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีระดับประเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รางวัลเหรียณทองแดงระดับชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์ ปี๒๕๖๐
รางวัลชนะเลิศตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

: แหล่งเรียนรู้
: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรงศึกษาธิการ
สพม.10
สพป..สมุทรสงคราม
โครงการโรงเรียนในฯฝัน
เว็บไซต์สิ้นค้า otop
: รอบรั้วท้ายหาด
ร.ร.ศรัทธาสมุทร
ร.ร.ถาวรานุกูล
ร.ร.อัมพวันวิทยาลัย
ร.ร.สกลวิสุทธิ์
ร.ร.เมธีชุณหวัณฯ
ร.ร.วัดบางกะพ้อม
ร.ร.วัดแก้วอำนวยวิทย์
ร.ร.เทพสุวรรณฯ
ร.ร.ดรุณานุกูล
ร.ร.เมืองสมุทรสงคราม
ร.ร.อนุบาล ส.ส.
ร.ร.วัดดอนมะโนรา
ร.ร.วัดบางนางลี่ใหญ่
ร.ร.วัดโคกเกตุ
 

 

 

 บุคลากร